Livecams

DMCA

Brudd på Åndsverkloven (DMCA)

Vennligst underbygg informasjonen i ditt ta-ned varsel slik at vi kan adressere det raskt. En lenke til bruddet på åndsverkloven er flott. Vær oppmerksom på at informasjonen i dette juridiske varselet vil bli videresendt til personen som angivelig viste dette krenkende innholdet. For mer informasjon om dine rettigheter, vennligst konsulter Digital Millenium Copyright Act i USA, eller Directive (EU) 2019/790 om opphavsrett og relaterte rettigheter i Digital Single Market i EU

Du har  1000 tegn igjen. Du har nådd den maksimale lengden til denne meldingen (1000 tegn).

Retningslinjer for Opphavsrett og Åndsverk

JWS Americas S.à r.l. and JWS International S.à r.l. (“Operators”) respect the intellectual property rights of others, and we ask our business partners to do the same. Material available on or through other websites may be protected by copyright and the intellectual property laws of the United States and/or other countries. It is our policy, in appropriate circumstances and at our discretion, to remove infringing material and disable and/or terminate the accounts of users who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other intellectual property rights of the Operators and/or others.

Overtredelsesvarsel for Krav om Brudd på Åndsverk

This process is for copyright and other intellectual property matters only. Correspondence regarding other matters will not be answered.

Hvis du mener at din opphavsrett eller andre åndsverksrettigheter har blitt krenket på eller gjennom ett av våre nettsteder på en måte som utgjør brudd på opphavsretten i henhold til Digital Millennium Copyright Act av 1998 (“DMCA”) eller lignende lover, kan du sende inn et varsel om overtredelse. Et slikt varsel skal kun sendes inn av den rette eieren eller en agent som er autorisert til å opptre på vegne av eieren. Hvis du velger å be om at innhold skal fjernes med et varsel om overtredelse, vennligst husk at du innleder en rettslig prosess. Ikke kom med falske påstander. Hvis du mener at ditt materiale har blitt fjernet eller deaktivert ved en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn et skriftlig motvarsel med samme adresse under.

Ditt varsel om overtredelse bør inneholde følgende informasjon:

  1. en beskrivelse av det opphavsbeskyttede verket eller annet åndsverk som du mener har blitt krenket;
  2. a description of where the allegedly infringement and related material is located on the Operators site(s), preferably by providing us a URL;
  3. en erklæring fra deg om at du er overbevist om at den omstridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten eller åndsverket, dennes agent, eller loven;
  4. en erklæring fra deg, gjort under straff for mened, at informasjonen i ditt varsel over er korrekt og at du er eieren av opphavsretten eller åndsverket eller autorisert på vegne av eieren av opphavsretten eller åndsverket..